CÂY CẢNH - CÂY XANH - CÂY CÔNG TRÌNH - CHẬU ĐÁ MÀI - CHẬU BONSAI - CHẬU MEN SỨ - LU SÀNH - CHẬU NHỰA - > NHÀ CUNG CẤP: CTY TNHH CÂY CẢNH NHÀ XANH

alcohol and antidepressants citalopram

antidepressants and alcohol

CHẬU ĐÁ MÀI - BẢNG GIÁ SỈ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

A - CHẬU ĐÁ MÀI CHỮ NHẬT MÀU ĐEN VÀ XÁM ( MÀU TRẮNG + 20%)

stt - Dài x Rộng x Cao (cm) = Giá Bán sỉ

1 - 60 x 20 x 20 : 140.000

2 - 60 x 30 x 30 : 230.000

3 - 80 x 20 x 30 : 250.000

4 - 80 x 30 x 30 : 270.000

5 - 80 x 30 x 40 : 350.000

6 - 80 x 40 x 40 : 375.000

7 - 100 x 40 x 40 : 450.000

8 - 100 x 50 x 50 : 580.000

B - CHẬU ĐÁ MÀI VUÔNG MÀU ĐEN VÀ XÁM (MÀU TRẮNG + 20%)

1 - 20 X 20 X 20 : 60.000

2 - 25 X 25 X 25 : 90.000

3 - 32 X 32 X 32 : 180.000

4 - 40 X 40 X 40 : 250.000

5 - 50 X 50 X 50 : 400.000

6 - 60 X 60 X 60 : 550.000

7 - 80 x 80 x 80 : 2.200.000

C - CHẬU ĐÁ MÀI VUÔNG CAO MÀU ĐEN VÀ XÁM ( MÀU TRẰNG + 20%)

1 - 25 X 25 X 50 : 220.000

2 - 30 X 30 X 50 : 230.000

3 - 30 X 30 X 60 : 250.000

4 - 30 x 30 x 80 : 350.000

5 - 35 X 35 X 80 : 400.000

6 - 40 X 40 X 60 : 400.000

7 - 40 X 40 X 80 : 500.000

D - CHẬU ĐÁ MÀI VUÔNG VÁT ĐÁY NHỎ

1 - 30 X 30 X 50 : 300.000

2 - 35 X 35 X 60 : 400.000

3 - 40 X 40 X 60 : 450.000

4 - 40 X 40 X 90 : 600.000

E - CHẬU ĐÁ MÀI TRÒN MÀU ĐEN VÀ XÁM (MÀU TRẰNG + 20%)

Ngang x cao (cm)

1 - 25 x 25 : 120.000

2 - 30 X 30 : 200.000

3 - 40 x 40 : 300.000

4 - 50 x 50 : 450.000

5 - 60 x 60 : 550.000

6 - 25 x 50 : 250.000

7 - 30 x 50 : 300.000

8 : 30 x 60 : 320.000

9 - 40 x 50 : 360.000

10 - 40 x 60 : 420.000

11 - 40 x 80 : 480.000

G - CHẬU ĐÁ MÀI TRÒN BẦU ĐÁY NHỎ (Chậu Bom)

1 - 37 X 55 : 400.000

2 - 45 X 70 : 500.000

3 - 45 X 90 : 600.000

H - ĐĨA ĐÁ MÀI VUÔNG

1 - 30 X 30 : 180.000

2 - 35 X 35 : 200.000

3 - 40 X 40 : 230.000

4 - 45 X 45 : 250.000

I - ĐĨA ĐÁ MÀI TRÒN

1 - Đk 30cm : 150.000

2 - Đk 40cm : 200.000

3 - Đk 45cm : 250.000